ΕΠΑνΕΚ 2014-2020

Όροι και Προϋποθέσεις

Όροι χρήσης
Το yourphysiopath.gr είναι ο διαδικτυακός που ανήκει
στην επιχείρηση με επωνυμία yourphysiopath (Χαράλαμπος Τερζόγλου) και είναι συνέχεια του φυσικού
φυσικοθεραπευτηρίου Yourphysiopath που εδρεύει στην Έδεσσα (Δημοκρατίας 39).
Η πρόσβαση και η χρήση του παρόντος website από οποιονδήποτε εγγεγραμμένο ή
επισκέπτη διέπεται από τους παρόντες όρους χρήσης:

 • Κάθε επισκέπτης/χρήστης της ιστοσελίδας μας πριν την πρόσβαση,
  περιήγηση και τη με οποιονδήποτε τρόπο χρήση του παρόντος ιστότοπου δηλώνει
  σαφώς, ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται πλήρως τους όρους χρήσης και
  λειτουργίας του παρόντος ιστότοπου καθώς και κάθε άλλο όρο που πληροί τις
  προϋποθέσεις του νόμου και μπορεί να βρίσκεται εντός του παρόντος δικτυακού
  τόπου.
 • Σε περίπτωση διαφωνίας σας με οποιονδήποτε από τους παρόντες Όρους Χρήσης,
  οφείλετε να μην προβείτε σε καμία ενέργεια στην ιστοσελίδα μας.
  Οποιαδήποτε ωστόσο ενέργεια σας στην ιστοσελίδα μας, όπως
  ενδεικτικά η περιήγησή σας σε αυτό, η εγγραφή σας στο newsletter της Εταιρεία
  μας ή το να κλείσετε ραντεβού, λογίζεται ως ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων
  Όρων Χρήσης και Συναλλαγών.
 • Έχουμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε μονομερώς και χωρίς προειδοποίηση
  τους όρους χρήσης του ιστοτόπου, γι’ αυτό συνιστούμε στον χρήστη/επισκέπτη να
  ανατρέχει συχνά στο τμήμα που τους περιλαμβάνει και να ενημερώνεται.
  Οποιαδήποτε χρήση του ιστότοπου μετά την αλλαγή των όρων σημαίνει αυτόματη
  αποδοχή αυτών.
 • Έχουμε το δικαίωμα να αναστείλουμε ή να διακόψουμε τη λειτουργία του
  παρόντος website χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση με την επιφύλαξη των
  δικαιωμάτων που αντλούν χρήστες και τρίτοι φορείς από το νόμο ή από σύμβαση
  με την επιχείρηση.

Ευθύνες-Υποχρεώσεις χρήστη
Η χρήση του παρόντος Δικτυακού τόπου από εσάς και οποιαδήποτε κίνησή σας στην
ιστοσελίδα μας, γίνεται με δική σας αποκλειστικά ευθύνη. Η ιστοσελίδα
yourphysiopath.gr δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά προβλήματα που τυχόν
παρουσιασθούν στους χρήστες όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον δικτυακό τόπο και κατά
την διάρκεια αυτής και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους
υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου. Επίσης το yourphysiopath.gr ουδεμία ευθύνη έχει
για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε
προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.
Ευθύνεστε αποκλειστικά για τη νομιμότητα και την ορθότητα των Πληροφοριών,
Δεδομένων και στοιχείων που χορηγείτε στο yourphysiopath.gr, τα οποία η επιχείρησή μας
ουδεμία ευθύνη ή υποχρέωση έχει να ελέγχει, εκτός και αν αυτό της επιβληθεί μετά από
καταγγελία ή με επιταγή νόμου
Οι χρήστες υποχρεούνται να μην χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική
αλληλογραφία του ιστοχώρου αυτού, φόρμες εγγραφής χρηστών,
ή οποιοδήποτε άλλο μέσο του παρόντος δικτυακού τόπου ή
λογαριασμούς του yourphysiopath.gr στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media),
όπως facebook κλπ για την ανάρτηση, δημοσιοποίηση πληροφοριών και δεδομένων και
λοιπού περιεχομένου, που ενδέχεται να είναι παράνομο, δυσφημιστικό ή/και ψευδές,
απειλητικό, απατηλό, εκβιαστικό, υβριστικό, πορνογραφικό και ρατσιστικό κ.α.
Δεν ελέγχουμε την εγκυρότητα, πληρότητα και ακρίβεια των παρεχόμενων προσωπικών
και μη πληροφοριών στον ιστότοπο του yourphysiopath.gr από τους χρήστες.
Επιπλέον η είσοδος στο yourphysiopath.gr, με τη συμπλήρωση των προσωπικών
δεδομένων του χρήστη και τη πληκτρολόγηση των προσωπικών κωδικών του, που τo μέλος
όρισε κατά την εγγραφή του, συνιστά απόδειξη για την ταυτότητα του εισερχομένου
προσώπου, υπό την έννοια ότι η χρήση των κωδικών θεωρείται ότι έγινε από το άτομο στο
οποίο πραγματικά αντιστοιχούν οι κωδικοί αυτοί. Συνεπώς η ασφάλεια, το απόρρητο των
κωδικών τους, η οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στην επιχείρηση ή σε οποιονδήποτε τρίτο,
αλλά και η μη εξουσιοδοτημένη χρήση των κωδικών από τρίτους αποτελεί αποκλειστικά
ευθύνη του χρήστη και δεν έχουμε καμία υποχρέωση για αποζημίωση του χρήστη εφόσον
αυτός παραβιάζει τους όρους χρήσης του παρόντος website.

Πολιτική Απορρήτου
Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρηστή στo yourphysiopath.gr είναι
εμπιστευτικές κι έχουμε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο
στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Συνεπώς
δεν αποκαλύπτουμε τα στοιχεία των χρηστών, ενώ ο χρήστης
θα πρέπει να χειρίζεται όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της
υπηρεσίας ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνουν σε οποιαδήποτε
αποκάλυψή τους σε τρίτα πρόσωπα εκτός αν πρόκειται για διαδικασία που ορίζει η
νομοθεσία για την άρση απορρήτου.

Προστασία προσωπικών δεδομένων
Η προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι για εμάς αυτονόητη. Ίσως χρειαστεί οι
χρήστες της ιστοσελίδας μας να δώσουν πληροφορίες και προσωπικά δεδομένα τους
προκειμένου να εγγραφούν ως χρήστες στις υπηρεσίες μας,να λαμβάνουν ενημερώσεις κλπ.
Πρόκειται για ονοματεπώνυμο, ένα σταθερό τηλέφωνο, διεύθυνση (οδός, πόλη,
ταχυδρομικός κώδικας), διεύθυνση κι αριθμό κινητού τηλεφώνου.
Η εκ μέρους σας προσκόμιση των προσωπικών σας δεδομένων, σημαίνει ότι
συναινείτε τα δεδομένα αυτά να χρησιμοποιούνται προκειμένου να διενεργηθεί
οποιαδήποτε διαδικασία μέσω της ιστοσελίδας μας. Τα δεδομένα αυτά
επεξεργάζεται η επιχείρησή μας τηρώντας την εφαρμογή του άρθρου 7Α παρ. 1 (β) Ν.
2472/1997, με σκοπό την υλοποίηση ζητουμένων που δόθηκαν από τον πελάτη και με
κανέναν τρόπο δεν θα αποκαλυφθούν, δημοσιοποιηθούν ή πωληθούν σε τρίτους.

Πνευματική ιδιοκτησία
Όλες οι εικόνες, γραφικά, κείμενα, φωτογραφίες, σχέδια, προϊόντα, υπηρεσίες, λογότυπα,
διακριτικά γνωρίσματα αποτελούν ιδιοκτησία του yourphysiopath.gr και
του yourphysiopath (Χαράλαμπος Τερζόγλου) και προστατεύονται από τους ελληνικούς,
κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής
και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθεμίτου ανταγωνισμού.
Συνεπώς απαγορεύεται η οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή και αναμετάδοση του
υλικού, χωρίς την έγγραφη άδεια μας.